Громадські роботи організовуємо по-новому Друк
(1 Проголосувало)
РЦЗ П'ятниця, 12 квітня 2013
Автор Віра Мокрій   

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175 відповідно до вимог нового Закону України «Про зайнятість населення» затверджено Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру (далі – порядок), яким визначено механізм їх організації, а також фінансування.

Згідно з цим порядком до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються:

  • зареєстровані безробітні;
  • особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу;
  • працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

Рішення щодо організації та фінансування громадських робіт приймають місцеві органи влади. У рішенні визначається перелік видів громадських робіт, джерела та обсяги фінансування.

Роботи тимчасового характеру організовуються роботодавцями для виконання робіт строком до 180 календарних днів і фінансуються за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рівними частинами, пропорційно сумі витрат на їх організацію.

Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. Роботодавці надають територіальним органам Державної служби зайнятості інформацію про потреби в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць, відповідно до якої територіальні органи здійснюють направлення перелічених вище осіб.

З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру роботодавці укладають у письмовій формі строкові трудові договори на термін, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Організація та проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію громадських робіт і фінансування їх організації, який укладається між територіальним органом Державної служби зайнятості і роботодавцем згідно з рішенням місцевого органу влади на строк у межах відповідного бюджетного періоду. У разі, коли роботодавцем є місцевий орган влади, зазначений договір укладається між місцевим органом влади і територіальним органом.