Механізм компенсації витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця Друк
(1 Проголосувало)
РЦЗ П'ятниця, 12 квітня 2013

З 1 січня 2013 року вступив у дію Закон України «Про зайнятість населення».

Законом передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу) і яким надано статус безробітного, за направленням служби зайнятості строком не менше, ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який внесок сплачений.

До категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, тепер належать не тільки матері з малолітніми дітьми чи самотні матері, а взагалі один із батьків або особа, яка їх замінює, якщо вона має на утриманні дітей віком до шести років або виховує без одного з подружжя дитину віком до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда. Серед інших соціально вразливих категорій, неконкурентоспроможних на ринку праці – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, звільнені після відбування покарання; молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; особи, яким залишилося десять і менше років до настання права на пенсію за віком; інваліди, які не досягли пенсійного віку; особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу. Для працевлаштування зазначених вище категорій громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують цю квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до неконкурентоспроможних на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися до служби зайнятості за укомплектуванням вакансій фахівцями з числа безробітних.

Законодавчо встановлено й те, що роботодавцю, який протягом року забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не нижче трьох мінімальних заробітних плат, у наступному році за умови збереження рівня зарплати компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків від суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць. А суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних строком не менше ніж на два роки, протягом першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску.

Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

2) визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.