Етапи професійного самовизначення школярів Друк
(2 Votes)
РЦЗ П'ятниця, 12 квітня 2013
Автор Наталія Окаринська   

Вибір професії – безперервний процес самопізнання, формування інтересів та навичок, що проходить декілька етапів протягом шкільних років. Це складне завдання, в якому школярам можуть допомогти фахівці з професійної орієнтації, вчителі та психологи.

На першому етапі (1–4 класи) у школярів формуються моральні, ідейні основи вибору професії, початковий інтерес до найпоширеніших професій. Цей етап передбачає розвиток інтересу до професій батьків та формування правильного емоційного ставлення до праці, бажання займатися корисною справою, якісно виконувати доручену роботу. Завершується етап усвідомлення школярами того факту, що людині при виборі професії в реальних умовах доводиться керуватися не тільки власними уподобання стосовно тієї чи іншої професії, але й рядом інших факторів. Інакше кажучи, емоційне ставлення до процесу формування професійних переваг змінюється усвідомленим.

Другий етап (5–8 класи)передбачає формування у підлітків професійної спрямованості, мотивів вибору професії. Істотний підйом пізнавальної діяльності у цьому віці можуть викликати раптові зміни в інтересах. У школяра з’являється можливість не тільки описового знайомства з особливостями окремих професій, але й можливість «спробувати» їх практично. Психологічною ознакою завершення даного етапу є усвідомлене прагнення школяра розвивати такі якості особистості, які впливають на успішне освоєння певних професій.

На третьому етапі (8–9 класи) формується вміння зіставляти суспільні потреби з власними ідеалами, реальними можливостями. Цей етап передбачає вивчення основ вибору професії (класифікаційних ознак професій, їх вимог до людини, основних професійно важливих якостей, правил вибору професії), аналізу можливості продовження освіти у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах.  

Визначальний четвертий етап (10–11 класи) передбачає формування знань, умінь у визначеній сфери трудової діяльності, уточнення відповідності своїх професійно важливих та інших якостей, стану здоров’я вимогам професійної діяльності, що обирається. Психологічним критерієм проходження даної стадії є успішна професійна діяльність і добре розвинені професійно важливі якості особистості, які зможуть надалі забезпечити людині досягнення високих показників в обраній сфері діяльності й досягнення професійної майстерності.